Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. Skattereduktion för rot-arbeten medges med 30 procent av arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Läs mer på skatteverkets hemsida.